Tìm kiếm

Tin tức

Đừng để nạn bạo hành trẻ em tiếp diễn

Gần đây, nạn bạo hành trẻ em gây ra nhiều nỗi bức xúc cho xã hội. Có một vấn đề rất cần quan tâm, phân tích đến tận cùng là vì sao pháp luật phòng chống bạo hành trẻ em không thiếu nhưng tình trạng này vẫn ngày càng tăng?

Các tin khác